Monday, June 21, 2021

FIX LAG FREE FIRE MAX MỚI NHẤT OB28 BẢN 2.62.5 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V13 MINECRAFT

FIX LAG FREE FIRE MAX MỚI NHẤT OB28 BẢN 2.62.5 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V13 MINECRAFT- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.62.5

- FLFF MAX 2.62.5 FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT 17/06/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL ĐẶC BIỆT KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.62.5  FFLFF 1.62.5 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.62.5  FFLFF 1.62.5 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.62.5  FFLFF 1.62.5 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. 

CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN

FF MAX


LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM 

TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM SÚNG NGẮM : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA NHẤP NHÔ : TẢI VỀTẢI FILE DATA TÌM MÁU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA BOOM KEO MINI : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾN:TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐỘN THỔ: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA HIỆU ỨNG KHÓI CHOÁNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG SÁT THƯƠNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA BOOM XÓA SÚNG PHÍA TRƯỚC - SAU:TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA HIỆU ỨNG SKIN SÚNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA VÔ HẠN ĐẠN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA NGẮM, GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ĐẢO QUÂN SỰ THƯỜNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ĐẢO QUÂN SỰ 2.0: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ẨN ANTENNA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM M79: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM VSS: TẢI VỀ


LINK TẢI OBB FIX LAG 

OBB FIX LAG MAX 2019112244 BẢN 64 BÍT : TẢI VỀ

OBB FIX LAG MAX 2019112243 BẢN 32 BÍT : TẢI VỀ

LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ

</


Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: