Thursday, August 12, 2021

FIX LAG FREE FIRE MAX MỚI NHẤT OB29 BẢN 2.64.4 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V10 MINECRAFT

FIX LAG FREE FIRE MAX MỚI NHẤT OB29 BẢN 2.64.4 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V10 MINECRAFT
- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.64.4

- FLFF MAX 2.64.4 FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 11/08/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL ĐẶC BIỆT KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.4  FFLFF 1.64.4 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.64.4  FFLFF 1.64.4 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.4 FFLFF 1.64.4 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG ,XUYÊN BOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN

FF MAXLINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG SIÊU YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM 

TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO : TẢI VỀTẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TĂNG SÁT THƯƠNG , ĐỘ NHẠY , THAY ĐẠN NHANH : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO + SÚNG NGẮM: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM MÁU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO + XU HỒI SINH: TẢI VỀ

TẢI VỀ DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO + VECTOR + XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾN:  TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM LIỀM: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM KAR98 NÂNG CẤP + XU HỒI SINH + GIẢM THANH + BOOM KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM VSS - X NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐỘN THỔ: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA MAP ĐẢO QUÂN SỰ 2.0: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM SÚNG NGẮM + XU HỒI SINH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM VSS NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM M60 NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM M14 NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM KAR98 NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM FAMAS NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM PLASMA NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM AWM NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM MP5 NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI  FILE DATA XÓA NGẮM - GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ
LINK TẢI OBB FIX LAG 

TẢI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT NGƯỜI HỒNG OBB 2019112289: TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT NGƯỜI BT OBB 2019112289: TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT NGƯỜI HỒNG OBB 2019112288: TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT NGƯỜI BT OBB 2019112288: TẢI VỀLINK  TẢI OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ TRỜI TỐI 

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT OBB 2019112289: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT OBB 2019112288: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT OBB 2019114489 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT OBB  2019114488 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT OBB 2019112289: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT OBB 2019112288:  TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT OBB 2019114489 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT OBB  2019114488 : TẢI VỀ


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ

</


Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: