Wednesday, August 4, 2021

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT OB29 BẢN 1.64.2 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V1 MINECRAFT

 FIX LAG FREE FIRE  THƯỜNG MỚI NHẤT OB29 BẢN 1.64.2 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V1 MINECRAFT- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.64.2

- FLFF MAX 2.64.2  FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 4/08/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.2 FFLFF 1.64.2 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.64.2 FFLFF 1.64.2 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.2 FFLFF 1.64.2 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG

+ DATA ĐI XUYÊN BOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN

FF THƯỜNG
LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG SIÊU YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM 

TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA: TẢI VỀ
TẢI FILE DATA TĂNG SÁT THƯƠNG , ĐỘ NHẠY , THAY ĐẠN NHANH : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦU:  TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY:TẢI VỀLINK TẢI OBB FIX LAG 

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT  OBB 2019114496: TẢI VỀ

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT OBB 2019114495: TẢI VỀ

LINK  TẢI OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ TRỜI TỐI 

SẮP CÓ....

LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀPrevious Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: