Saturday, August 21, 2021

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT OB29 BẢN 1.64.6 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V19 MINECRAFT

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT OB29 BẢN 1.64.6 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V19 MINECRAFT


- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.64.6

- FLFF MAX 2.64.6 MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 19/08/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.6 FF 1.64.6 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.64.6 FF 1.64.6 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.6 FF 1.64.6 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN VÀ RẤT NHIỀU FILE CÀI THÊM KHÁC ...LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG SIÊU YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM KHÔNG CẦN DATA FULL

TẢI FILE DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN (MÀU THÍNH XANH): TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐỒ 3 (MÀU THÍNH XANH) + BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ XANH) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG M82B (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA, GIẢM THANH (MÀU THÍNH XANH) + ĐỒ 3 (MÀU TẤM THẺ TÍM) + XU HỒI SINH, MÁU (MÀU TẤM THẺ XANH) + BOOM NỔ, BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ ĐỎ): TẢI VỀ

TẢI FILE DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG KAR98 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH) : TẢI VỀ


LINK TẢI DATA CÀI THÊM 

TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ
TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ẨN ANTENNA: TẢI VỀ


TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM ĐỒ 3 + BOM KEO + SÚNG NGẮM: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM MÁU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOM KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO + XU HỒI SINH: TẢI VỀ

TẢI VỀ DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOM KEO + TÌM ĐỒ 3 + BOM KEO + VECTOR + XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾN:  TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM LIỀM: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM KAR98 NÂNG CẤP + XU HỒI SINH + GIẢM THANH + BOM KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM VSS - X NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐỘN THỔ: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA MAP ĐẢO QUÂN SỰ 2.0: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM SÚNG NGẮM + XU HỒI SINH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM VSS NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM M60 NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM M14 NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM KAR98 NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM FAMAS NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM PLASMA NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM AWM NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM MP5 NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI  FILE DATA XÓA NGẮM - GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA SÚNG PHÍA SAU - PHÍA TRƯỚC: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM TOÀN BỘ SÚNG NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM ĐẠN M79: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM BOM NỔ: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM GIẢM THANH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGE 80% : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA VÔ HẠN ĐẠN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM M82B + ĐẠN SÚNG TỈA:  TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ICON VẬT PHẨM THỪA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOM KEO + TÌM ĐỒ 3 + BOM KEO + M82B + XU HỒI SINH + GIẢM THANH + MÁU: TẢI VỀ


LINK TẢI OBB FIX LAG 


TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019114496: TẢI VỀ  

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019114495: TẢI VỀ 

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT TRỜI TỐI NGƯỜI HỒNG OBB 2019114496: TẢI VỀ  👉  MỚI

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT TRỜI TỐI NGƯỜI HỒNG OBB 2019114495: TẢI VỀ  👉  MỚILINK  TẢI OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ TRỜI TỐI 


TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT TÊN OBB 2019114496: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT TÊN OBB 2019114495: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT TÊN OBB 2019114496: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT TÊN OBB 2019114495: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN ĐÁ CÓ NHÀ 64 BÍT TÊN OBB 2019114496: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN ĐÁ CÓ NHÀ 32 BÍT TÊN OBB 2019114495: TẢI VỀ


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: