Thursday, August 26, 2021

OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN ĐÁ, XUYÊN CÂY, MỚI NHẤT FREE FIRE OB29 BẢN 2.64.6 VÀ 1.64.6

 OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN ĐÁ, XUYÊN CÂY, MỚI NHẤT FREE FIRE OB29 BẢN 2.64.6 VÀ 1.64.6
- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN HACK FREE FRIE 1.64.6

- FLFF MAX 2.64.6 FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 19/08/2021.

 - FILE OBB HACK  ĐẶC BIỆT KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.6  FFLFF 1.64.6  GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.64.6  FFLFF 1.64.6  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.6 FFLFF 1.64.6   CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG ,XUYÊN BOM KEO

+ OBB ĐI XUYÊN ĐÁ FF MAX +FF THƯỜNG 

LINK TẢI DATA  MAX


TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ


TẢI FILE DATA ĐỘN THỔ: TẢI VỀLINK TẢI DATA THƯỜNG 

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐỘN THỔ: TẢI VỀ

LINK TẢI OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ FF THƯỜNG 

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG KHÔNG NHÀ 64 BÍT TÊN OBB 2019114496: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG  KHÔNG NHÀ 32 BÍT TÊN OBB 2019114495: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT TÊN OBB 2019114496: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT TÊN OBB 2019114495: TẢI VỀ

TẢI OBB ĐI XUYÊN ĐÁ CÓ NHÀ 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114495: TẢI VỀ

TẢI  OBB ĐI XUYÊN ĐÁ CÓ NHÀ  64BIT VỚI TÊN OBB 2019114496: TẢI VỀ


LINK  TẢI OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ  FF MAX

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT OBB 2019112289: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT OBB 2019112288: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT OBB 2019114489 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT OBB  2019114488 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT OBB 2019112289: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT OBB 2019112288:  TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT OBB 2019114489 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT OBB  2019114488 : TẢI VỀ


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ

</


Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: