Thursday, September 16, 2021

FIX LAG FREE FIRE MAX MỚI NHẤT OB29 BẢN 2.64.12 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V45 MINECRAFT

FIX LAG FREE FIRE MAX MỚI NHẤT OB29 BẢN 2.64.12 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT V45 MINECRAFT- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.64.12

- FLFF MAX 2.64.12 FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 8/09/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL ĐẶC BIỆT KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.12  FFLFF 1.64.12 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.64.12  FFLFF 1.64.12 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.12 FFLFF 1.64.12 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG ,XUYÊN BOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN

FF MAX

LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG SIÊU YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM 

TẢI FILE DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN (MÀU THÍNH XANH): TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐỒ 3 (MÀU THÍNH XANH) + BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ XANH) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) : TẢI VỀ


TẢI FILE DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG M82B (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA, GIẢM THANH (MÀU THÍNH XANH) + ĐỒ 3 (MÀU TẤM THẺ TÍM) + XU HỒI SINH, MÁU (MÀU TẤM THẺ XANH) + BOOM NỔ, BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ ĐỎ): TẢI VỀ

TẢI FILE DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG KAR98 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH): TẢI VỀ

TẢI FILE MOD HIỆU ỨNG BẮN HEADSHOT : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM VSS NÂNG CẤP : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM FAMAS NÂNG CẤP: TẢI VỀ


TẢI FILE DATA TÌM M82B (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH): TẢI VỀ

TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀTẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ
TẢI FILE DATA XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐỘN THỔ: TẢI VỀ  

TẢI FILE DATA MOD SKIN KHÔNG CẦN BỘ MỞ RỘNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA MAP QUÂN SỰ 2.0: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA NGẮM GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ


TẢI FILE DATA XÓA SÚNG PHÍA SAU - PHÍA TRƯỚC: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM MÁU + BOOM KEO + XU HỒI SINH : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA MOD SKIN KHÔNG CẦN BỘ MỞ RỘNG: TẢI VỀ

TẢI VỀ DATA BOOM KEO VÁN NGHIÊNG: TẢI VỀ

TẢI VỀ DATA XÓA NGẮM GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA BOOM KEO MINI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM MÁU DATA TÌM XU HỒI SINH : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO: TẢI VỀ


TẢI FILE DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG VECOR + ĐẠN TIỂU LIÊN + ĐỒ 3 + XÓA VÒNG BẢO VỆ TỬ CHIẾN + ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGE: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA THÍNH VÀNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA THÍNH XANH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME HỖ TRỢ DATA ANTENNA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME CÀI CÙNG DATA FULL: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA THÍNH XANH + XUYÊN KEO: TẢI VỀ


TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM XU + ĐỒ 3 + BOOM KEO + MÁU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + TÌM M82B + ĐẠN TỈA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM M82B + ĐẠN TỈA : TẢI VỀ


TẢI FILE DATA ESP NAME + BOOM KEO MINI + TÌM M82B  + ĐẠN TỈA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + XÓA VÒNG BẢO VỆ TỬ CHIẾN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO, BOOM NỔ + XU HỒI SINH + MÁU + GIẢM THANH : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + KARR98 NÂNG CẤP + ĐẠN TỈA + BOOM KEO + XU HỒI SINH + MÁU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + BOOM KEO VÁN NGHIÊNG + TÌM ĐỒ 3 + XU HỒI SINH : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XU HỒI SINH  + TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO + BOOM NỔ + MÁU + GIẢM THANH  : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA NHẤP NHÔ: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA NGIM CỔ : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA MOD THÔNG BÁO KILL BỰA: TẢI VỀ


LINK TẢI OBB FIX LAG TẢI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019112289: TẢI VỀ  👉  MỚI

TẢI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019112288: TẢI VỀ  👉  MỚI

TẢI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT TRỜI TỐI NGƯỜI HỒNG OBB 2019112289: TẢI VỀ  

TẢI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT TRỜI TỐI NGƯỜI HỒNG OBB 2019112288: TẢI VỀ  

TẢI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT TRỜI TỐI, NGƯỜI TRẮNG OBB 2019112289 : TẢI VỀ 

TẢI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT TRỜI TỐI, NGƯỜI TRẮNG OBB 2019112288 : TẢI VỀ 

TẢI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG, NGƯỜI VÀNG OBB 2019112289 : TẢI VỀ 

TẢI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG, NGƯỜI VÀNG OBB 2019112288 : TẢI VỀ 


LINK  TẢI OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ TRỜI TỐI 


TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT OBB 2019112289: TẢI VỀ  👉  MỚI

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT OBB 2019112288: TẢI VỀ 👉  MỚI

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT OBB 2019114489 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT OBB  2019114488 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT OBB 2019112289: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT OBB 2019112288:  TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT OBB 2019114489 : TẢI VỀTẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT OBB  2019114488 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN ĐÁ CÓ NHÀ 32 BÍT OBB 2019112288: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN ĐÁ CÓ NHÀ 64 BÍT OBB 2019112289: TẢI VỀ

LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ</
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: