Thursday, October 7, 2021

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OB30 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT V11

 FIX LAG FREE FIRE  THƯỜNG OB30 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT V11
- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.65.3

- FLFF MAX 2.65.3 FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 30/09/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.65.3 FFLFF 1.65.3 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.65.3 FFLFF 1.65.3 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.65.3 FFLFF 1.65.3 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG

+ DATA ĐI XUYÊN BOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN
LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG SIÊU YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM
TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA: TẢI VỀTẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦU:  TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐI XUYÊN BOM KEO + ANTENNA THÍNH XANH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA THÍNH XANH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA THÍNH VÀNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + ĐI XUYÊN BOM KEO+XÓA BO TỬ CHIẾN : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + HEADSHOT + ANTENNA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + BOOM KEO CHÒI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM ĐỒ 3 + ĐỒ NÂNG CẤP+ BOM KEO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + ĐỘN THỔ: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA XÓA MINI MÁP : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT: TẢI VỀTẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGẮM, GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA HOẠT ẢNH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA TAYTẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + KAR98 NÂNG CẤP : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + KAR98 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH) + BOM KEO (MÀU TẤM THẺ TÍM) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) + MÁU (MÀU TẤM THẺ XANH): TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM AWM NÂNG CẤP : TẢI VỀTẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM FAMAS NÂNG CẤP : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM M14 NÂNG CẤP : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM M82B + ĐẠN TỈA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM MP5 NÂNG CẤP : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM VSS NÂNG CẤP : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TĂNG ĐỘ NHẠY : TẢI VỀ

TẢI  FILE DATA ESP NAME + TÌM MÁU + ỐNG HÍT : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM XU  + ĐỒ 3 + BOM KEO  + MÁU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA HOẠT ẢNH NHÂN VẬT + TÌM M1887 + TÌM BOM KEO : TẢI VỀ

 TẢI FILE DATA ESP NAME + XU HỒI SINH + TÌM ĐỒ 3 + BOM KEO + BOM NỔ + MÁU  + GIẢM THANH : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + TÌM ĐỒ 3 + BOM KEO, BOM NỔ + XU HỒI SINH  + MÁU + GIẢM THANH : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + TÌM M82B  + ĐẠN TỈA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + TÌM VECTOR + TÌM BOM KEO : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + BOOM KEO MINI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐẦU LÂU MÁU ĐỎ: TẢI VỀ

LINK TẢI OBB FIX LAG 

 

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019114610 : TẢI VỀ

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG  OBB 2019114609 : TẢI VỀ

LINK  TẢI OBB WALL HACK ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ 


TẢI FILE OBB WALL HACK FF KHÔNG NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114610: TẢI VỀ

TẢI FILE OBB WALL HACK FF KHÔNG NHÀ  32BIT VỚI TÊN OBB 2019114609: TẢI VỀ

TẢI FILE OBB WALL HACK FF CÓ NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114610: TẢI VỀ

TẢI FILE OBB WALL HACK FF CÓ NHÀ  32BIT VỚI TÊN OBB 2019114609: TẢI VỀ

LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ

Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: