Monday, December 6, 2021

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OB31 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT SAU CẬP NHẬT V6

 FIX LAG FREE FIRE  THƯỜNG OB31 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT SAU CẬP NHẬT V6


- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.68.4

- FLFF FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 3/12/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF THƯỜNG FFLFF 1.68.4 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF THƯỜNG FFLFF 1.68.4 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF THƯỜNG FFLFF 1.68.4 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 1GB TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG

+ DATA ĐI XUYÊN BOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN
LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM
TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA VAI:TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA: TẢI VỀTẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO:TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA AUTO HEADSHOT : TẢI VỀTẢI FLIE DATA ESP NAME + BOM KEO CHÒI: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA PHÔNG CHỮ GỐC: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA BO TỬ CHIẾN: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM XU+ MÁU+ KEO:  TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA HOẠT ẢNH NHÂN VẬT: TẢI VỀ 

TẢI VỀ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG: TẢI VỀ

TẢI VỀ DATA ANTENNA THÍNH TÍM: TẢI VỀ

TẢI VỀ DATA ANTENNA THÍNH XANH: TẢI VỀ

 LINK TẢI OBB FIX LAG 

TÂI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB ĐANG 2019114772: TẢI VỀ

TÂI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG OBB ĐANG 2019114771: TẢI VỀ


LINK  TẢI OBB WALL HACK ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ TẢI FILE OBB WALL HACK FF KHÔNG NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB : TẢI VỀ

TẢI FILE OBB WALL HACK FF KHÔNG NHÀ  32BIT VỚI TÊN OBB : TẢI VỀ

TẢI FILE OBB WALL HACK FF CÓ NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB : TẢI VỀ

TẢI FILE OBB WALL HACK FF CÓ NHÀ 32BIT VỚI TÊN OBB : TẢI VỀ


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ

Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: