Thursday, December 16, 2021

OBB WALL HACK MỚI - DATA HEADSHOT - CHO FF THƯỜNG NO BAND OB31 MỚI SAU CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 1.68.8 V11

OBB WALL HACK MỚI - DATA HEADSHOT - CHO FF THƯỜNG NO BAND OB31 MỚI SAU CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 1.68.8 V11
- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN OBB WALL HACK FREE FRIE  1.68.8

- FLFF MAX 1.68.8 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 17/12/2021. - ĐẶC BIỆT; DÙNG DATA ANTENA CÙNG VỚI OBB WALL HACK KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 1.68.8 GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 1.68.8 OBB WALL HACK GIÚP CHO AE ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ  XUYÊN CÂY

+ FILE FLFF MAX 1.68.8 CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. 

CHỨC NĂNG :

+ ANTIBAN

+ APP ANTENA GIÚP PHÁT HIỆN VỊ TRÍ ĐỊCH KHI Ở KHẮP BẢN ĐỒ

+ OBB WALL HACK FREE FIRE

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 1GB TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ DATA HEADSHOTLINK TẢI DATA HỖ TRỢ ANTIBAND FF THƯỜNG

TẢI FILE DATA   HỖ TRỢ ANTIBAND : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA CÀI THÊM

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU FIX LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT +  AIMBOT+  FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT FIX LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN:TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA AUTO HEADSHOT 100% : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA AUTO HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA AUTO HEADSHOT + ANTENNA TAY: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  + XUYÊN KEO + ESP NAME : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT CỔ: TẢI VỀ


LINK TẢI OBB WALL HACK ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ 

TẢI OBB FF WALL HACK TRỜI TỐI KHÔNG NHÀ  64BIT VỚI TÊN OBB 2019114772:  TẢI VỀ

TẢI OBB FF WALL HACK TRỜI TỐI KHÔNG NHÀ 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114771:  TẢI VỀ 

TẢI OBB FF WALL HACK TRỜI SÁNG CÓ NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114772:  TẢI VỀ

TẢI OBB FF WALL HACK TRỜI SÁNG CÓ NHÀ  32BIT VỚI TÊN OBB 2019114771: TẢI VỀ

TẢI OBB FF WALL HACK TRỜI TỐI CÓ NHÀ XUYÊN ĐÁ 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114772: TẢI VỀ

TẢI OBB FF WALL HACK TRỜI TỐI CÓ NHÀ XUYÊN ĐÁ 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114771:  TẢI VỀ


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀPrevious Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: