Thursday, June 16, 2022

FIX LAG FREE FIRE 2.90.4 MAX MỚI NHẤT OB34 CHO MÁY YẾU, FULL MINECRAFT

FIX LAG FREE FIRE 2.90.4 MAX MỚI NHẤT OB34 CHO MÁY YẾU, FULL MINECRAFT


- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE OB34 2.90.4

- FLFF MAX 2.90.4 FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 16/6/2022.

 - FILE DATA FIX LAG FULL ĐẶC BIỆT KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.90.4 FFLFF TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.90.4 FFLFF  YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.90.4 FFLFF  CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 1GB TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ OBB FIX LAG ,XUYÊN BOOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN

FF MAXLINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ
LINK TẢI DATA CÀI THÊM 


TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ANTENNA VAI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA: TẢI VỀTẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀTẢI FILE DATA AUTO HEADSHOT : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAY: TẢI VỀTẢI FILE DATA  ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  ANTENNA ĐẦU + ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  ANTENNA TAY + ĐẦU TO: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA ĐẦU + ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA TAY + ĐẦU TO: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + CHƠI CÙNG DATA HỖ TRỢ BẮN SAU NHÂN VẬT NỮ: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ: TẢI VỀTẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA TAY: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẢI VỀ 


TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU NÂNG CAO NHÂN VẬT LÊN GIÚP BẮN XUYÊN THÙNG, TƯỜNG, BOOM KEO vv... : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA  BOOM KEO CHÒI: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + BOOM KEO CHÒI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM XU MÁU KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM XU MÁU KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA BO TỬ CHIẾN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGE: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GHIM TÂM MISHA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐẠN THẲNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM M82B + ĐẠN TỈA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA HOẠT ẢNH: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA  TÌM KAR98 NÂNG CẤP + ĐẠN TỈA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM XU MÁU KEO VSS NÂNG CẤP : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM XU KEO ĐỒ 3 : TẢI VỀLINK TẢI OBB 64BIT 2019112741 FIX LAG 

TẢI OBB FIX LAG TRỜI SÁNG MINECART : TẢI VỀ 

TẢI OBB FIX LAG TRỜI TỐI MINECART : TẢI VỀ

TẢI OBB FIX LAG TRỜI SÁNG + ESP NAME : TẢI VỀ 

TẢI OBB FIX LAG TRỜI TỐI + ESP NAME + HEADSHOT : TẢI VỀ

TẢI OBB FIX LAG TRỜI SÁNG + ESP NAME + MAGIC BULLET : TẢI VỀ


LINK TẢI OBB 32BIT 2019112738 FIX LAG 

TẢI OBB FIX LAG TRỜI SÁNG MINECART : TẢI VỀ 

TẢI OBB FIX LAG TRỜI TỐI  MINECART : TẢI VỀ

TẢI OBB FIX LAG TRỜI SÁNG + ESP NAME : TẢI VỀ 

TẢI OBB FIX LAG TRỜI TỐI + ESP NAME + HEADSHOT : TẢI VỀ

TẢI OBB FIX LAG TRỜI SÁNG + ESP NAME + MAGIC BULLET : TẢI VỀ
LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ</
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: