Friday, November 5, 2021

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OB30 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT V39

 FIX LAG FREE FIRE  THƯỜNG OB30 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT V39


- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.67.0

- FLFF MAX 2.67.0 FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 02/11/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.67.0 FFLFF 1.67.0 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.67.0 FFLFF 1.67.0YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.67.0 FFLFF 1.67.0 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 1GB TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG

+ DATA ĐI XUYÊN BOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN
LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG SIÊU YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM
TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA VAI:TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO:TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME CÓ HÀNH ĐỘNG : TẢI VỀTẢI FILE DATA ESP NAME KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA PHÔNG CHỮ GỐC: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN BOM KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + BOM KEO MINI: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN BOM KEO + XÓA VÒNG GIỚI HẠN TỬ CHIẾN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM BOM KEO, XU HỒI SINH, MÁU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM BOM KEO, ĐỒ 3: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ATENNA THÍNH VÀNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ATENNA THÍNH TÍM: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ATENNA THÍNH XANH: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẢI VỀ  

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ NGỰC: TẢI VỀ TẢI FILE DATA ESP NAME + BOOM KEO MINI + XÓA VÒNG GIỚI HẠN TỬ CHIẾN: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGE: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA TÌM SÚNG KAR98 + BOM KEO + ĐẠN TỈA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM SÚNG AWM + BOM KEO + ĐẠN TỈA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM SÚNG M82B + BOM KEO + ĐẠN TỈA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA TÌM TẤT CẢ SÚNG NGẮM + BOM KEO + ĐẠN TỈA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM XU, MÁU: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + BOOM KEO CHÒI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA KHÓI CHOÁNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM FAMAS NÂNG CẤP: TẢI VỀTẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM VSS NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM KAR98 NÂNG CẤP: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + ĐỘN THỔ: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA HOẠT ẢNH NHÂN VẬT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA MAP 2.0: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA AUTO HEADSHOT : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA   HEADSHOT  + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA SÚNG PHÍA SAU: TẢI VỀTẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM BOM KEO+ BOM NỔ+ ĐỒ 3+ MÁU+ XU+ GIẢM THANH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA HOẠT ẢNH+ TÌM KAR98Z+ BOM KEO+ MÁU+ XU+ GIẢM THANH: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU +  AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XOÁ NGẮM+ GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM MP40+ BOM KEO+ XU HỒI SINH+ GIẢM THANH: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA  ESP NAME + TÌM FAMAS+ XU+ MÁU+ GIẢM THANH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  ESP NAME + XUYÊN KEO+ TÌM MP40+ BOM KEO+ XU HỒI SINH+ BALO 3+ GIẢM THANH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  ESP NAME + XUYÊN KEO+TÌM SÚNG BẮN MÁU+ BOM KEO+ MÁU+ XU HỒI SINH: TẢI VỀTẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA VÒNG GIỚI HẠN TỬ CHIẾN: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM BOM KEO, XU HỒI SINH, MÁU: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + BAY: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN BOM KEO + TÌM KEO, BOM, MÌN, MÁU, ỐNG HÍT, XU HỒI SINH, ĐỒ 3: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA BỤI CỎ NGỘ KHÔNG: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM K98Z, MÁU, XU: TẢI VỀ

LINK TẢI OBB FIX LAG 

 

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019114690: TẢI VỀ

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019114689: TẢI VỀ 


LINK  TẢI OBB WALL HACK ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ TẢI FILE OBB WALL HACK FF KHÔNG NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114690: TẢI VỀ

TẢI FILE OBB WALL HACK FF KHÔNG NHÀ  32BIT VỚI TÊN OBB 2019114689: TẢI VỀ


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ

Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: