Tuesday, December 7, 2021

FIX LAG FREE FIRE MAX 2.68.5 MỚI NHẤT OB31 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT SAU CẬP NHẬT V7

FIX LAG FREE FIRE 2.68.5 MAX MỚI NHẤT OB31 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT SAU CẬP NHẬT V7


- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 2.68.5

- FLFF MAX 2.68.5 FREE FIRE THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 8/12/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL ĐẶC BIỆT KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.68.5 FFLFF TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.68.5 FFLFF  YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.68.5 FFLFF  CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 1GB TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG ,XUYÊN BOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN

FF MAXLINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ
LINK TẢI DATA CÀI THÊM 


TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ANTENNA VAI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA: TẢI VỀTẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀTẢI FILE DATA AUTO HEADSHOT : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + BOM KEO CHÒI : TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA PHÔNG CHỮ GỐC:  TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA BO TỬ CHIẾN: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM XU MÁU KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA HOẠT ẢNH NHÂN VẬT: TẢI VỀ 

TẢI FILE  DATA ANTENNA THÍNH VÀNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA THÍNH TÍM: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA THÍNH XANH: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGE: TẢI VỀ


LINK TẢI OBB FIX LAG

TẢI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019112482 : TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019112481 : TẢI VỀ


LINK  TẢI OBB WALL HACK ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ


TẢI OBB FF MAX WALL HACK KHÔNG NHÀ 64BIT OBB 2019112482 : TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX WALL HACK KHÔNG NHÀ 32BIT OBB 2019112481 : TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX WALL HACK CÓ NHÀ 64BIT VỚI TÊN ĐANG CẬP NNHẬT....

TẢI OBB FF MAX WALL HACK CÓ NHÀ 32BIT VỚI TÊN ĐANG CẬP NNHẬT....


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ</
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: